ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Telefon021-221-3008

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Cine suntem?

Nobil VET este denumirea comerciala a NOBIL CIA VET SRL, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, strada Carpenului nr. 35 sector 1, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/8213/2010, cod unic de inregistrare fiscala 27329537 (in continuare „Nobil VET"). In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs. cu caracter personal.

Ne puteti contacta de luni pana vineri intre orele 10:00 - 18:00 la:
Adresa: Strada Carpenului nr. 35
Nr. Telefon: 021.221.3008
E-mail: office@nobilvet.ro

Nobil VET a numit un Responsabil cu Protectia Datelor Personale. Pentru orice intrebari sau nelamuriri legate de prelucrarea datelor tale, de modul in care Nobil VET prelucreaza datele tale sau de drepturile pe care le ai, ne poti contacta la adresa de e-mail office@nobilvet.ro, sau la adresa postala strada Carpenului nr. 35, sector 1 , Bucuresti, Romania.

Ce date prelucram despre tine?

„Date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Politica Nobil VET este de a colecta si prelucra doar datele care ne sunt necesare pentru a-ti oferi cea mai placuta experienta atunci cand navighezi pe site-ul web. In general, prelucram urmatoarele tipuri de date despre tine:
Nume si prenume;
Numar de telefon;
Adresa de e-mail;
Adresa de domiciliul;
Date privind locatia (de exemplu, functia de date privind locatia disponibila pe un telefon mobil)
Adresa IP;
Un cookie ID;

Pe site-ul nostru web putem stoca si colecta informatii in cookie-uri si tehnologii similare.

Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani.

In ce scop prelucram datele cu caracter personal?

Nobil VET colecteaza si prelucreaza datele tale pentru efectuarea programarilor online si pentru crearea si administrarea contului de utilizator.

De asemenea, colectam date pentru imbunatatirea experientelor tale in website, oferirea de asistenta si suport atunci cand utilizezi contul de utilizator, sau pentru a-ti crea un profil de client in vederea transmiterii unor oferte personalizate (marketing direct).

Cat timp pastram datele dvs. cu caracter personal?

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal atata timp cat aveti un cont in site-ul www.NobilVet.ro.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. urmatoarelor categorii de destinatari:
Furnizorilor de servicii de marketing;
Furnizorilor de servicii IT.

Ne asiguram ca accesul la datele dvs. de catre tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia.

Ce Cookie-uri se folosesc?

Se folosesc doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

Cookie-urile folosite de NobilVET.ro sunt: Google Analytics, Google Adwords, Facebook Pexels.

Tertii care au acces la datele de trafic furnizate prin cookies pe site-ul NobilVet.ro sunt furnizorii de servicii IT.

Ce drepturi aveti in calitate de persoana vizata?

1. Dreptul de informare si de acces la datele pe care ni le furnizati;

Dreptul de acces presupune dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:
scopurile prelucrarii;
categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs., orice informatii disponibile privind sursa acestora;
existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. personale, atunci cand sunt inexacte; acesta include si posibilitatea de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

3. Dreptul de a solicita stergerea datelor si/sau restrictionarea prelucrarii acestor date, precum si dreptul de a va opune prelucrarii, in cazurile si conditiile stabilite de GDPR;

Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
contestati exactitatea datelor, pentru o perioada in care putem verifica exactitatea datelor;
prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

In orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia dvs. particulara, prelucrarilor de date realizate in temeiul interesul legitim al Operatorului, inclusiv crearii de profiluri; in aceasta situatie, Operatorul nu va mai prelucra datele dvs., cu exceptia cazului in care Operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor dvs. personale, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. In cazul in care va opuneti prelucrarii in scopul marketingului direct, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate in acest scop.

4. Dreptul la portabilitatea datelor, in cazul in care temeiul prelucrarii datelor este consimtamantul dvs. sau incheierea ori executarea unui contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automatizate.

In cazul in care aceste conditii sunt intrunite cumulativ, aveti dreptul de a primi datele care va privesc si pe care ni le-ati furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat.

Aveti de asemenea dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, precum si dreptul ca datele sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

In cazul prelucrarilor de date realizate in temeiul consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

5. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata.

Acest drept consta in posibilitatea dvs. de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice, ce privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia:
este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre noi si dvs;
este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dvs. legitime; sau
are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

6. De asemenea, aveti dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: office@nobilvet.ro sau la adresa de corespondenta strada Carpenului nr. 35, sector 1, Bucuresti.

Ultima modificare: 24.10.2019

up